افزودن نظر جدید

من خودم به طور موروثی شیعه ام و در انتخاب مذهبم خودم در حقیقت نقشی نداشتم ایرانی ، ازمون یا قائمب براساس شایستگی ونیاز نظام به اونها به این مراتب دست پیدا کردن وگرنه اهل سنت حتی اجازه داشتن یک مسجد در پایتخت رو ندارن اهل سنت که هیچ شیعیان اهل حق هم حتی اجازه داشتن حسینیه یا مسجد رو ندارن که هبچ حتی حسینیه خیلی از دروایش رو تخریب کردن از جمله حسینیه دروایش گنابادی در قم رو . پس نتیجتا حکام شیعیه فعلی توان اینو رو ندارن وگرنه هیچ دین ، مذهب یا فرقه ایی رو به جز خودشون به رسمیت نمیشمارن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.