افزودن نظر جدید

خدا را شاکرم که روزی را دست بنده خودش نداد مگر نه همه میمردن . ایا میتوانیم بگوییم خورشید فقط در ایران میتابد ؟ و در دیگر کشورها نمیتابد ؟اگر خورشید را کرم و ذات باری تعالی بدانیم و ادیان را کشورها میبینیم همه کشورها یک خورشید دارند پس تمام ادیان الهی دنبال یک حقیقت هستند . من شیعه هرگز به خودم اجازه توهین به هیچ مذهبی نمیکنم مگر پیامبرم توهین کرده که من توهین کنم مگر حضرت حیدر توهین کرده و بالاتر مگر خداوند به ادیان دیگر توهین کرده . شیعه سنی اهل حق مسیحی ارمنی یهودی مانی و بودایی و زردشتی همه دنبال حق بودن و جای همشون روی چشم من است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.