افزودن نظر جدید

محل دفن شاهن تیمور‌کرمانشاه نیست... همین‌خطا گویای اشتباهات دیگر این‌متن و آن منبع است.... شاه تیپور در همان روستای بانیاران میرزا حسین یا بانیایان‌تیمور از توابع‌گهواره دفن‌شده نه کرمانشاه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.