افزودن نظر جدید

اصلی ترین نکته در این محتوی این است که مسیحیت می گوید خدا، انسان شده و مثل انسان ها بدبختی کشیده ! که این حرف از لحاظ عقلی و فلسفی غلط است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.