افزودن نظر جدید

این افراد اگر کار خیری هم انجام دادند بواسطه اهل بیت و پیامبر گرامی اسلام است نه سید بودن. تاکید بر سید بودن دقیقا همان نژاد پرستی و قوم گرایی نازیست ها و ... منتهی به شکل دینی اش. آیا قبول دارید سادات شمال ایران مدت ها زیدی بوده اند. کتاب تاریخ ایران دوره علویان به خوبی به این نکته توجه دارد. آیا قبول دارید که سادات سنی مذهب هم داریم ؟ در جنوب و غرب ایران از این افراد کم نیستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.