افزودن نظر جدید

سلام آقای احسان؛ گفتم؛ آقای ابراهیم میرزایی کجا تکذیب کرده؟؟ چون تمام ادعاها برای ایشان است!!! نهایتا اگر در واقع هم این سازمان مورد تایید ایشان نباشد (که قرائن نشان می دهد که هست)، اشکالات به این سازمان وارد است و باید جلوی این انحراف گرفته شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.