افزودن نظر جدید

متاسفانه در جوامع مدرن امروز ، در سرارسر گیتی ، الخصوص خاورمیانه و به ویژه کشور عزیز ایران ، کم نیستند افرادی که ذهنی مریض و گفتاری نابخردانه را در زندگی گندبارشان دارند . وقتی از استاد تاریخ و جامعه شناس بیطرف سوال میکنید که کدامین نژاد برتر است ؟! در جواب خواهد گفت : بنی آدم اعضای یک پیکرند ! آیا ایرانیها قبل از اسلام به اعراب تجاوز کردند یا ...... ؟! هر جقدر از انسان بودن فاصله بگیریم ، در توحش مدرن ، محو خواهیم شد !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.