افزودن نظر جدید

تعریف سید واضح است. سید در معنی لغوی به معنی «آقا» است. در معنی اصطلاحی عام، سید به ابنای هاشم جد اعلای پیامبر اطلاق می‌شود. که به آنان سادات هاشمی گفته می‌شود. معنی خاص آن نیز فرزندان امام حسن بن علی و امام حسین بن علی هستند. سادات حسنی و سادات حسینی... (سادات موسوی و رضوی و ... همگی زیر مجموعه سادات حسینی هستند). اما شجره‌نامه، قضاوت شما کلی و بی‌اساس است. شاید امروزه به خاطر گسترش خاندان‌ها شجره‌نامه معنی قدیمش را از دست داده ولی خاندان‌های اصلی سادات همگی در تاریخ ثبت هستند. هم در منابع شیعه و هم در منابعه اهل سنت و حتی منابع بازمانده از امویان. برای نمونن به کتاب مقاتل الطالبیین مراجعه کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.