افزودن نظر جدید

از دید من نباید به کَسانی چون اینان که چنین به فرزندان پیامبر، ناسزا می‌گویند، به چشم تبهکار نگریست * بلکه اینان بیمارانی هستند که به روان‌گسیختگی از نوع Paranoia دچارند که باید درمان شوند ***
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.