افزودن نظر جدید

اگر انسان بالغ وبا تفکری باشید همین چند کلمه بس. پندار نیک،کردار نیک و گفتار نیک اگه در خانه کس هست همین چند کلمه بس هست.روحت شاد زرتشت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.