افزودن نظر جدید

انرژی درمانی مبنای عقلی و علمی ندارد بله گاهی انسان توهم میزند که دارای انرژی خارق العاده است و یا بر اساس نیروهای خدادای که برای هر انسانی است کاری انجام می دهد و یا بر اساس نیروی اجنه و ماورائی کاری می کند و این دلیل بر ممتاز بودن فرد نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.