افزودن نظر جدید

عمامه به سرها دو دسته هستند. دسته‌ای انسان‌های پاک، مردان خدا و علمداران مذهب که در دفاع مقدس، 3500 نفر از آنان به شهادت رسیدند. این‌ها کسانی هستند که زخم زبان می‌شنوند، سختی میکشند. دل‌هایشان پر از درد است اما صبر میکنند و الله هم به ایشان برکت میدهد. دسته‌ای دیگر، افرادی دروغگو و ریاکار هستند که مطئمتاً همراه و هم‌مسلک و همدل آقای محمدعلی اکبری هستند. امید داریم چنین افراد نااهل هدایت شوند. اگر قابل هدایت نیستند آرزوی نابودی جنین ویروس‌هایی را داریم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.