افزودن نظر جدید

باسلام دوستان عمامه دار نگران جای خودنباشند این کرسی ریا همیشه در تصرف آنان باقی خواهد ماند. انرژی درمانی قطعا روش شفا دادن خواهدبود و ذالک فضل الله یوئتیه من یشاء همه افراد دارای توان انتقال این انرژی هستند حتی در حد یک لبخند و نمیتوان عنایت الهی به بندگانی را نادیده گرفت. هدف ایشان فراتر از مباحث مادی و ریاکارانه ای است که در چارچوب یک مذهب روح افراد را به تسخیر شیطانی درآورده و فتوی های مصلحت اندیشانه را با برچسب دیانت و تقوی برای سرکوب معنوین درونی به ظهور برساند. دنیا بسیار به چنین افراد مهربانی نظیر محمدعلی اکبری نیازمند است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.