افزودن نظر جدید

چرت و پرت نگیین تورو خدا اون یه دوروغگویی بیش نیست که از مردم ساده و احساسی ما سوءاستفاده میکنه .من جای مسئولین ایران بودم اعدامش میکردم که درس عبرت بشه برای دیگران که بفهمن با مردم ایران زمین چطور برخورد کنن .لعنت بر محمد علی اکبری لعنت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.