افزودن نظر جدید

اگر امام حسین علم به شهادت خود داشتند، چرا به کربلا رفتند؟ مطرح کردن این وسال بیجا و خیلی صاده لوهانه است. در قران یکبار بیان شده که جان خودرا به هلاکت نه ادازید منظور جهاد نیست منظورش حلاکت در امور دنیایی مانند کار های روز مره یا مانده در خانه که اتش گرفته است. اما بارها در قران امده است که شماره خقل نکردم مگر برای عبادت من و یروی از امر من و گفته شده است که بهترین شما و بهترین نوع عبادت همان فدا کردن جان خود در راه اسام و باری خداست. بنا همه میدانیم که خدا خود بر شهادت امر کرده و تشوشق کرده و اما بر اساس امر خدا خودرا فدای دین اسلام کرد و از امر مستفیم خدارا اطاعت کرد. بنا هر سمامان اگاه این امر را میداند و بنظر من ایجان اسوال بسیاد ساده لوهانه است. با بوزش از اشتباهای نوشتاری
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.