افزودن نظر جدید

قرآن کتاب فیزیک و شیمی نیست. کتاب هدایت است که راه زندگی نشان میدهد و در آن هیچ سخنی خلاف حقیقت گفته نشده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.