افزودن نظر جدید

طبق منشور کورش، او یک مردوک پرست بوده. مردوک ب معنی گوساله است که کورش از آن به عنوان خدای خود و خدای آسمان‌ها و زمین یاد میکند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.