افزودن نظر جدید

جهل ابناء صهیون تمومی نداره. این کورش پرستها قسم خوردن که تا آخر عمرشون نفهم و متعصب و خشک مغز بمونن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.