افزودن نظر جدید

شما خیلی بسواد و مغرض هستید.در تاریخ های یونانی نام کوروش آمده است که یونانی ها از منابع ایرانی گرفتند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.