افزودن نظر جدید

کورش پرستها که شما به حق اونها رو یهودپرست نامیدید الحق و الانصاف گروهی بی‌مایه، کم‌عقل، مسئولیت گریز، نادان و داغ هستند که به خاطر همین ویژگی‌ها بازیچه دست صهیونیسم شدند. اینها به جای اینکه اینکه تاریخ را با حقیقت و حقگرایی مطالعه کنند، راه سبک‌تر و راحت‌تر را انتخاب کردند. فحش دادن به عرب‌ها و ترک‌ها و... ! چون هیچ زحمتی ندارد. کافیست عقل نداشته خود را مهر و موم کنند و به قول دوستمان چاک دهانشان را باز کنند و چند فقره فحش نثار عرب‌ها کنند! این نهایت حقارت اینهاست. وقتی هم میگوییم نام کورش در تاریخ ایران کجاست؟ و کدام منبع تاریخی از کورش به عنوان شاه ایران نام بردند؟ و چون پاسخی به این سؤال ندارند، باز هم راهی ناجوانمردانه در پیش می‌گیرند و میگویند که عربها همه چیز را نابود کردند. حقیقتا هم خوب و بجا به این ادعای ابلهانه پاسخ دادید. هرچند راه برای پاسخ‌های بهتر هم فراهم است. به هر حال از دعوت شما متشکرم و برای نویسندگان این سایت (پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب) آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت دارم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.