افزودن نظر جدید

ضمن تایید ساختگی بودن موضوع سگ ونگهبانی از زنان لازم است به اطلاع نویسنده شایعه برسانم به نظر می رسد نویسنده محترم کینه خود رامی خواسته نسبت به اعراب ازجمله سادات قریش اعلام نماید باید گفت عزیر من زدی خاکی ! خاکی خاکی ! زیرا زنان ایرانی همواره در کشاورزی همپای مردان خود در امر برداشت محصول بودند ودر شرایطی جلوتر نیز بوده اند همین الان که امنیت برقرار است موضوع اینگونه است چطور مردان غیرتمند ایرانی دختران وزنان خود را در خانه می گذاشته وبرای برداشت محصول به صحرا می رفته اند اگر اجداد نویسنده مصداقی دارند که اکثریت مردم ایران از آن بی اطلاعند مشکل خودشان بوده است ربطی به زنان اصیل ایرانی مسلمان وغیر مسلمان ندارد بگردید پرتغال فروش را پیدا کنید!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.