افزودن نظر جدید

قبل از هر چيز لازمه كه تشكر كنم كه هم نوشته خوبی بود و هم سند خوبی داشت. و لازم میبينم كه حرفهای عزيزان رو نقد كنم. در پاسخ به اون دوستی كه گفت تكفيری ها بر اساس عربيت اين كار ها رو ميكنن... اين ادعا ادعای بزرگی هست اما به راحتی و با يك عبارت كوتاه قابل رد هست. و عبارت كوتاه اينكه «اگر تكفيری ها بر اساس عربيّت اين كار ها رو ميكنن پس چرا 99 درصد بقيه عرب ها اين كارها رو نميكنن؟» اگر عربيّت دليل اين رفتار های زشت است، خُب می‌ بينيم كه اكثر عربها اين كار ها رو نميكنن. اينها بر اساس حرص و طمع و كينه و توحش اين كارها رو ميكنن. اينها همه صفات انسان هست. و ربطی به عرب و عجم و ترك و... نداره. انسان اين صفتها رو داره و اگر كنترلشون كنه كه هيچ... وگرمنه دنيا رو به آتيش ميكشه. برادر عزيز لطفاً تفكر و تعقل كنيد. آيا بزرگترين جنگهای جهانی كه ميليونها كشته و زخمی داشت، تقصير عربها بود ؟ نبود. اما درباره حرف دوست عزيزی كه گفتن كورش كثيف و... عزيز اين حرفها رو نزن چون واقعاً‌ قضاوت شما درست نيست. تعقل كنيد. در دنيای اون روز مثل دنيای امروز برای گرفتن حق بايد ميجنگيدند. كورش كبير حق داشت اگر جنگ كرد. اين حق او بود. و جای خرده گرفتن نيست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.