افزودن نظر جدید

سلام راع. در مثال که مناقشه نیست. گرچه تمام مسائل تاریخی هم صحیح نیست و جعل هایی هم صورت گرفته... . ببینید اینکه قاطبه انسان ها قانون مدار هستند شکی نیست و وجدان نخواهد گذاشت که خلاف قانون عمل کند ولی این اصلا ربطی به اخیار نداره. بحث ما روی میتواند خلاف آن عمل کند یا نه؟ است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.