افزودن نظر جدید

اختیار یعنی آزادی عمل خب گرامی چه فرقی کردی آزادی در معنای عام با عمله دیگه کدوم دیکتاتوری دیدی بگه آزاد نیستی فکر کنی ؟من خودم هم رعایتش کردم دوم شما میگی یه انسان از بین ۲۰ و ۱۸ عدد ۱۸ رو نمیتونه انتخاب کنه؟ خود شما اصلا معلم جلوته دوتا انتخاب پیشت میزاره میگه نمرت رو ۱۸ بدم یا ۲۰؟ مرگ من شما ۱۸ رو انتخاب میکنی؟ خوب میگی ۲۰ بده یعنی هیچ عاقلی تو اون موقعیت ۱۸ رو انتخاب نمیکنه چون: بهترین انتخاب قانون انسانها و اما درباره بهشت و مثالتون خیلی راحت یک آدم عاقل ارزیابی می‌کنه و از اونجایی که زنا نکردن اینجا معلومه زنا کننده رو میگم زنا کننده ارزیابی می‌کنه و مثلا میگه؛ احتمال وجود بهشت مثلا خیلی کمه یا خدا وجود ندارد که بهشتی باشه یا توبه می‌کنه و می‌ره بهشت یا انواع ارزیابی های دیگه مثلا ارزیابی می‌کنه میگه زنا و ازدواج فرقی باهم ندارن و ادیان برا پول درآوردن درستش کردن و هزاران هزار ارزیابی دیگه و چون ارزیابی می‌کنه و میبینه زنا کردن مثلا بهتر از زنا نکرده انتخاب میکنه یامومنی که میبینه زنا نکردن بهتر از زناکردنه (بازهم ارزیابی هست اینجا قرار نیست که زنا کننده فقط به بهشت و عذابش فکر کنه و با اون ارزیابی کنه چون عوامل دیگه ای هم هست که بالا گفتم)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.