افزودن نظر جدید

چرا پای کوروش را وسط میکشی؟بیشتر مردم ساکن در مدینه مسیحی و یهودی بودند.کل مدینه در آن زمان چند هزار نفر نبود.در دورهای بعد بود که عرب های مسلمان در مدینه مستقر شدند و حضرت علی (ع) اقدام به حفر چاه نمود. در دوره پیامبر و تا مدتی پس از وی مدینه جمعیت زیادی نداشت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.