افزودن نظر جدید

حقیقت اینست که عمر در حمله به ایران حجت شرعی نداشت و جنایت کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.