افزودن نظر جدید

سیبخت زرتشتی؟؟؟ شما که میگویید چیزی بنام زرتشت ساخته و پرداخته تاریخ سازان و دروغ است.شما که معتقد هستید در آن دوره میگفتند مجوس حالا چطور شده این شخص آنهم در زمان پیامبر اسلام (ص) سیبخت زرتشتی نام دارد؟؟؟تازه حقیقت نامه پیامبر به خسرو پرویز روشن نشده تا چه برسد به نامه نگاری به کسی به نام سیبخت زرتشتی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.