افزودن نظر جدید

جنا قانون جذب رو اشتباه فهمیدی که اینطوری میگی . در قانون جذب مرکز تمام خواسته ها خداست و مبنای ان باور قلبی به رحمت بی پایان خدا لطفا مطالعاتتون رو بیشتر کنید و مطلب بزبرید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.