افزودن نظر جدید

پاسخ به اقای شکیبا این است که شیوه اسلامی برای مباهله همانا انگشت را قطع کردن:انفال ایه 12 و گردن زدن:محمد ایه 4 و قطع دست و پا به خلاف :مائده ایه 33 میباشد که داعش انرا به اجرا در میاورد تا جهانیان از شیوه اسلامی مباهله اگاهی یابندو روش بهتر همانا خردگرایی و عقلانیت است که زرتشت در گاتها به خوبی به ان اشاره کرده است.با تشکر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.