افزودن نظر جدید

شما یکبار کتاب ایران در زمان ساسانیان نوشته کریستین سن را مطالعه کنید، نظرتان در مورد ساسانیان عوض میشه. از رفتار با دیگر ادیان تا مجازات ها و ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.