افزودن نظر جدید

وقتی شما جناب فرشید، تفکرات 2500 سال پیش و 3 هزار و اندی سال پیش را برتر از تفکرات 1400 سال پیش میدانید، این ابلهانه نیست؟ ولی اگر کسی با منطق شما رفتار کرد و نتیجه ای خلاف نظر شما گرفت، ابله است؟ عصبانیت شما نباید سبب شود که کورسوی عقلانیت در شما مسدود شود. وقتی کسی معتقد است که موبایل 20 سال پیش بهتر از گلکسی اس6 است، خوب دیگران مجبور میشوند در مقابل این دیدگاه نابخردانه موضع گیری کنند و با مقایسه برتری گلکسی اس6 را ثابت کنند. کسانی که موبایلهای قدیمی را بهتر میدانند ابله هستند، نه کسی که با مقایسه، برتری گلکسی اس6 را ثابت میکنند. (شما خود قضاوت کنید. کسی که حکومت ساسانیان را بهتر میداند ابله است؟ یا کسی که با مقایسه، منطق برتر اسلام را ثابت میکند ابله است؟ کدامیک ابله است؟ (پاسخ شما مطمئناً توسط دیگران خوانده میشود. پس پاسخی دهید که شرمنده شعور مخاطبین نشوید). درباره صفویان، شاید رفتار صفویان اشتباه بود (شاید) اما مطمئناً رفتار زرتشتیان هم اشتباه بود. در تاریخ مطالعه کنید. زرتشتیان در آن عصر دائماً به یکدیگر بشارت میدادند که سوشیانت میآید. و قبل از ظهور سوشیانت، شابهرام ورجاوند میآید و اسلام را نابود کرده و مساجد را ویران میکند. (متن کتاب بهرام ورجاوند هنوز هم در ایران و هند و اروپا چاپ میشود). در چنین وضعیتی که زرتشتیان رسماً از کودتا و شورش نظامی سخن میگفتند، آیا حکومت حق نداشت آنان را مجازات کند؟ در کدام حکومت، افرادی که رسماً از شورش مسلحانه سخن میگویند و علناً اعلان برنامه میکنند، در امان هستند؟ درباره تجاوز به ایرانیان، همان تاریخ طبری را بخوانید، گفته است که ساسانیان به زنان ایرانی تجاوز میکردند (در منطقه برس) که رستم فرخزاد نظامیان را سرزنش کرد و گفت: رفتار عربها بهتر از رفتار شماست. ایران امروز به گفته رسانه های غربی در بسیاری زمینه ها جزو 20 کشور پیشرفته دنیا است (با وجود همه فشارها و تحریمها) اینجا اسناد را ببینید: http://bonyanunmarsoos.loxblog.com/cat/2/0/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.htm
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.