افزودن نظر جدید

اميداورم زرتشتيان عزيز قدردان اين نعمت و مخصوصا نعمت قانون اساسی و رهبری معظم انقلاب باشند. مسلمونها هم همينطور
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.