افزودن نظر جدید

اخه داره زمان ساسانیان رو لعان مقایسه میکنه چقدر احمقانه این مقایسه اون پارلمان بود در یک جا در زمان ساسانیان نام ببر که مخالفین حق نفس کشیدن داشتن ما ناسیونالیست ها هاراگیری میکنیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.