افزودن نظر جدید

کار این سایت تابوشکنی هست و حقاً موفق هم بوده است. از این حیث جای خوشحالی و تبریک دارد. اما برخی در مقابل فهم حقیقت مقاومت میکنند. هستند برخی که به هیچ وجه حاضر به پذیرش این حقایق نیستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.