افزودن نظر جدید

کسانی که این مقاله را نوشته اند مغرض و بیسواد هستند.شب یلدا در ایران به شب چله مشهور است.یلدا به معنی زایش است و میلاد و تولد نیز از این رشه هستند.شب چله یا شب یلدا مربوط به گاهنگاری ایرانی است چرا که شش ماه پیش از این شب یا شش ماه پس از آن تیرگان است که بلند ترین روز است و سه ماه پیش از شب چله یا یلدا اعتدال پاییزی یا مهرگان و سه ماه پس از چله اعتدال بهاری یا نوروز است.سریانی ها یا آشوری ها و همچنین بابل ها و آکدی ها و سپس عرب ها که ریشه سامی دارند بر پایه گردش ماه سال خود را تنظیم میکنند.درباره اسم یلدا هم باید در نظر داشت که در دوره ساسانی و حتی اشکانی برخی واژه های سریانی و حتی عربی در زبان فارسی میانه یا پهلوی وجود داشت که این اثبات نمیکند که مثلا جشن و آیین شب چله از سریانی ها یا آسوری ها یا آشوری ها گرفته شده است.برای نمونه واژه عید یک واژه عربی است اما ما برای نوروز هم عبارت عید نوروز را بکار میبریم.اما آیا میتوانیم بگوییم که نوروز یا عید نوروز عربی یا سامی است؟؟؟در ضمن سالنامه های آشوری هیچ اشاره ای به آیین و شب چله ندارند کاوش های باستانشناسی بسیاری از سالنامه های اکدی و بابلی و آشوری را پس از هزاره ها آشکار کرد اما هیچ اشاره ای به آیین که هنوز هم بصورت خودجوش در میان مردم ایران برگزار میگردد در آنها یافت نشد.نکته بعد اینکه اقلیت مسیحی آشوری و کلدانی که در ایران و میانرودان و.... زندگی میکنند در اینباره یا مراسمی ندارند و یا تحت تاثیر فرهنگ ملت ایران آن را برگزار میکنند.از این جشن و جشن های دیگر ایرانی در دوره خلفای غاصب اموی و عباسی جلوگیری میشد و که کار خلفای غاصب اموی و عباسی هیچ ارتبا لذا کارشناسان مغرض و بیسواد بدانند که تاریخ ایران را نمی توانند تحریف کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.