افزودن نظر جدید

سلام. 1. فردوسی کتاب خود را تاریخ میدند. نه افسانه... میگوید «تو این را دروغ و فسانه ندان...» 2. فردوسی از بسیاری شاهان ساسانی مانند اردشیر بابکان و انوشیروان و خسروپرویز و ده‌ها شاه واقعی دیگر نام می‌برد. اما نامی از هخامنشیان نمی‌برد. 3. فریدون در اوستا و منابع هندی و ایرانی وجود دارد. نه فقط در شاهنامه 4. بعد از حمله اسکندر و اعراب، چرا نام زرتشت از بین نرفت؟ اصلا نام غذاهای تبرکی در آیین زرتشتی چرا از بین نرفت؟ چرا نام پسرعمدی زرتشت (میدیوماه) از بین نرفت؟ چرا اسامی شاهان و پهلوانان درجه 2و 3 ایرانی از بین نرفت؟ فقط نام کورش و هخامنشیان از بین رفت؟!!!!!! 5. کیخسرو چند هزار سال قبل از کورش بوده. اصلا در بخش‌هایی از یشتهای اوستا که مربوط به قبل از هخامنشیان است، نام کیخسرو (کاوا هوسرَو) آمده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.