افزودن نظر جدید

الان شما خودت را طرفدار کوروش می دونی؟ یعنی نام نیاوردن کوروش و سوسمارها یکی هست؟ حیف نمی خوام غیر از گفتار نیک یکار ببرم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.