افزودن نظر جدید

خدایی داری ناجور ترین تهمتارو به فردوسی میزنی خجالت بکش. یعنی فردوسی تاریخو اونجوری که دوسداشته نوشته پس به هیچکدوم از مطالبش نمیشه اطمینان کرد(چون خواست و نظر خودشون در نوشتن تاریخ تاثیر داده)پس اثرش از نظر علمی و عقلی بی محتواست. دقیقا همون تهمتی که به رخسانی میزنید(بخاطر اثر دادن نظرش در ترجمه کوروش نامه) که میگید یک ادم وطن فروش و خائنه. دارید غیرمستقیم همین عناوینو به فردوسی نسبت میدید خجالت بکشید .....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.