افزودن نظر جدید

چون توهین کردی توهین می‌کنم. چطور لاشی کثافت بی ناموسی مثل کورش نجس دم از انسانیت می‌زد خوب بود ولی دیگران حق ندارن حرف از انسانیت بزنن؟ اون دو حرف اول انسانیت در شأن کورش بی شرف خوانخوار بود که شاهان شاه بستر مادرش بود کثافت جنایتکاری مثل کورش اون قدر نجس و پلید بود که فردوسی اسم نجسش رو بین شاهان ایرانی هم نیاورد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.