افزودن نظر جدید

این شما هستین که بدون منبع حرف میزنید،ر ضمن تناقض در حرفاتون موجمیزنه یجا میگین کتب یونانیشند نداره بعد بهش استناد میکنین.از شما اهل کذب و ریا و ادم های خود فروخته خائن بیشتر از اینم مباید توقع داشت. اینم دانشمندان و محققان: داندامایف، تاریخ سیاسی هخامنشیان، ۹۱. Frye، Cyrus II. هینتس، داریوش و ایرانیان، ۴۴۴ زرین‌کوب، ص ۱۲۹ و..... در ضمن روایت‌های گزنفون و استرابون از مرگ کوروش مخالف نوشته هرودوته و بیشتر به واقعیت نزدیک تره.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.