افزودن نظر جدید

نظام طبقاتی همیشه بوده است مثلا بزرگترین نظام طبقاتی را اسلام شیعی داشته است. از علی بن ابیطالب شروع میشود و امامت از پدر به پسر بصورت موروثی و سلطنتی منتقل میشود. هیچ کسی خارج از این طبقه نمیتوانست امام شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.