افزودن نظر جدید

سلام گرامی، سپاس از حضورتان در این تارنما و سپاس از اینکه دیدگاه خود را ارائه کردید. ممکن است که سندی تاریخی برای گفتار خود ارائه کنید ؟ انوشیروان برای اهداف سیاسی خود، بخشی از ترکهای آواره (و نه مهاجم) را پناه داد و البته بعداً از این امر سوء استفاده کرد و با فریب و حیله، به جان و مال و ناموس ترکان تعرض کرد: http://www.adyannet.com/news/2034
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.