افزودن نظر جدید

انوشیروان عادل کسی بود که به تورکهای مهاجم و گرسنه خوراک و اسکان داد. این رسمش نیست نمک بخورید و نمکدان بشکنید و دست ولی نعمتتان را گاز بگیرید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.