افزودن نظر جدید

XD گرامی ، در همین جمهوری اسلامی فرزندان کارگران و کشاورزان و افراد فقیر حتی به وزارت و رئیس جمهوری هم رسیده اند. گذشته از دانشمندان و نخبگان فراوانی که از طبقات فقیر جامعه رشد کرده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.