افزودن نظر جدید

سلام گرامي، شعار ن‍ژادپرستانه ممنوع. فردوسي هم چنين عقيده اي نداشت و چنين حرفي كه «عرب هرکه باشد به من دشمن است» از فردوسي نيست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.