افزودن نظر جدید

شاه نامه طرفدار ایرانه و ضد عرب کثیف محمد غزنوی هم میخواست فردوسی رو زیر پای فیل له کنه که فرار کرد چون از نظر فردوسی در اون زمان ادمی خوبه که شرف و خون ایرانی داشته باشه خودش میگه عرب هرکه باشد به من دشمن است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.