افزودن نظر جدید

سلام کیان گرامی، اگر به مقاله خوب نگاه کنید متوجه میشوید که غیر از شاهنامه اسناد متعدد دیگری هم ارائه شد. همان شاهنامه هم در حوادث مربوط به ساسانیان، نص تاریخ است. برگرفته از خداینامه‌های ساسانی است که ارزش تاریخی دارد و افسانه پردازی دروغین نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.