افزودن نظر جدید

من کتاب های دکتر وین دایر را خوندم و براشون هحترام قایلم اما در حد یک روانشناس بالینی. ایشون در کتابهاش از بوعلی سینا و خیام و مولوی مطالب و مفاهیم فلسفی مانند نفس و جوهره وجودی را قرض کرده و با مطالب عرفان های هندی و ... و با ذهنیات خودش ترکیب کرده و با یک بسته بندی زیبا عرضه نموده. شاید 30-40 درصد مطالب درست و مابقی را خودش هم خوب تفهمیده یا اشتباه است. منظور از کالبدها همان قالب مثالبی و برزخی یا روان نفسانی در کلام فلاسفه اسلامی است و نیز کالبدهای اختری و... در کلام هندوان. البته من همه کتاب های ایشان را نخواندم اما ایشان از مختصر دانش معنوی که ما مسلمانان پیشاپیش منظور تناسخ نیست. میدانیم و چه بسا نمیخوانیم بسیار به شگفتی و وجد آمده و طبیعی است چون در جامعه سکولار بزرگ شده این جیزها برایش خیلی است گویی راه سعادت را یافته....البته اشتباهات زیادی در این زمینه دارد ولی به هر حال بخشی از مطالب درست است. حضرت علی ع : هیچ باطلی نیست که با حق آمیخته نباشد. پس باید بیشتر مطالعه کرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.