افزودن نظر جدید

بر چه اساسی میگی بن مایه های ایرانی راست و استواره و بر تاریخ هرودوت و .... که در زمان خود هخامنشیان نوشته شده و با منابع باشتان شناسی (مثل کتیبه ها و ... )هماهنگه خط بطلان میکشی؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.