افزودن نظر جدید

ملی گرایان ا ا ز شاهنامه و فردوسی بسیار نام میبرند اما شاهنامه و فردوسی دروغگو میدانند این یعنی ملی گرا واقعی نیستند بلکه ضد اسلام هستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.